มีโมเด็มเป็น ext เน็ต 512k จะใช้กับ wireless ได้ไหมครับ ถ้าได้ต้องใช้อะไรเพิ่มบ้างครับ ตอนนี้มีแค่ โมเด็ม ext ครับ