คือพอดี format windows

แล้งลงใหม่ ปรากดว่า พอโหลด msn มาลงแล้วภาษามันเละๆๆอะครับ

ตอนแรกลง 9.0 เละ เลยลบ ลง8.1 ก็เละ ลง8.5ก็ยังเละ = =

มีวิธีแก้ไม๊ครับ