คือ ลง driver เสียงไม่ได้ครับ พอลง เกือบเสร็จ เครื่องก็จะรี เองเลย
realtek AC'97 แต่ลงในเซฟโหมด ลงได้ครับ แต่กลับ บูตเข้าวินโดว์ไม่ได้อีก
เป็นเพราะอะไรครับ แก้ไขยังไง
ขอบคุณครับ