จากเดิมที่วิ่ง 160k วันนี้มันไปที่ 320k เรียบร้อยแล้ว

แมคเน็ทครับ