มันขึ้น error while cleaning ตัวเลือกก็มีแค่ retry กับ cancel -*-