คือ ผมจะเปลี่ยน โมเด็ม/เราเต้อ ไหม่ อะ ครับ

ช่วยแนะนำทีครับ

เอาแบบ ไม่แพงมาก ใช้กับเน็ต tot 1m ได้ดี อะครับ