เห็นคนบอกว่ามันทำได้ ปรับความเร็วอินเทอร์เน็ต ให้เร็วขึ้นและช้าลง และสมมติผมมีคอม 2 เครื่องนะครับจะให้ความเร็วทั้ง 2 เครื่องไม่เท่ากันได้ไหมครับ เครื่อง นึงเร็วเครื่องนึงช้า