เอามาเล่นออนไลน์อ่ะไม่รุ้แผ่นcopyเล่นได้เปล่าถ้ามีแพทขอหน่อยดิงับ