Skype3(portable)ฟรีโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันด้วยเสียงที่มีคุณภาพสูง
Skype 3.0.0.190 ตัวนี้เป็น portable จึงสามารถนำไปได้ทุกที่ โดยไม่ต้องติดตั้ง
Skype เป็นรูปแบบของการทำงานแบบจุดต่อจุด โดยไม่มีการผ่าน Server ของผู้ใช้บริการ คุณภาพของการสื่อสารด้วยเสียงจึงไม่ถูกลดทอนลงไปด้วยเส้นทางของการสื่อสาร อีกประการหนึ่งก็คือ โปรแกรม Skype นั้นเน้นการสื่อสารด้วยเสียงที่มีคุณภาพสูงเป็นหลัก รูปแบบของการใช้งานโปรแกรมจึงไม่ยุ่งยากซับซ้อน ง่ายกว่าการใช้งานโปรแกรมอื่นๆมาก
(เครดิต kapook.com)

Download ที่นี
http://www.toportable.freehostia.com/sky-pe.html

รูปตัวอย่างโปรแกรม Skype
http://www.mexkaphoto.freehostia.com/skype.html