คือ ใช้เครื่อง ibm minicase คับ
จะถามถึงชิพการด์จอที่ ออนบอร์ดมาเนี่ย มีประสิทธิภาพระดับไหน เทียบได้กับการ์ดอะไร
Intel(R) 82915G/GV/910GL Express MEMORY 128 MB

แล้ว สล็อต pci ธรรมดาๆเนี่ย ยังมีการ์ดจอขายอยู่หรือไม่