เห็นมีผู้ประกาศขาย ibm x40 spec: แบบนี้ครับ

Ultra Low Voltage Intel mobile Pentium M processor 1.0GHz
1024 KB onboard L 2 cache
memory Ram 512 MB
HD 20 GB

รุ่นนี้ สามารถ upgrade อะไรได้บ้างครับ

ขอบคุณครับ