มีใครใช้ server ของ QuickServe รุ่น QS-R610 บ้าง มาเล่าขานเรื่องราวกันหน่อย