หลังจากที่ Stand by แล้วบูตเครื่องใหม่ พอคลิ๊กขวาที่เดสท็อป หน้าจอก็ดับวูปแป็ปนึง
ไม่ทราบว่าเป็นไรครับ....