RAM DDR2 1Gb (667) 700฿
RAM DDR2 1Gb (800) 800฿
RAM DDR2 1Gb (1066) 900฿

ใช้งานต่างกันยังไง เพราะราคาไม่ต่างกันมาก