vgd card ของผมรุ่น NVIDIA GeForce fx5200 อะครับมันร้อน 65องศา ร้อนมากๆ ก็เลยจะไปซื้อซิ้งใหม่มาใส่ (เอามือไปแตะมือแทบจะผอง)