wireless access ตัวwirelessที่ใช้ดีและสัญญานส่งทะลุกำแพงได้4ชั่นบาง ช่วยบอกนะ ด่วนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ