ตามนั้นเลยแล้วใครรู้มั่งว่าตัวที่เป็นสีดำเมื่อไรจะมา