โปรแกรม SpeedFan มันสั่งให้ปรับรอบพัดลมอัตโนมัติแบบ Q-Fan Control ใน Bios ของเมนบอร์ด Asus ได้ป่ะคับ คือใน Q-Fan Control มันปรับรอบพัดลมให้ตามอุณหภูมิของ CPU อ่ะคับ พัดลมเป็นหัวต่อแบบ 3 pin เข้าเมนบอร์ด ถ้าได้ปรับตรงไหนบอกผมที ขอบคุณครับ