อยากขอให้ท่านที่รู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ เรื่องdesktop 1 เครื่องต่อออก2จอ โดย2จอทำงานคนละหน้าต่างกัน( เช่น จอ1 แสดงภาพดั้งเดิม ส่วนจอ2 แสดงภาพที่editedแล้ว เพื่อเปรียบเทียบ)
ทั้งนี้จะต้องเพิ่มเติมอะไรให้เครื่องบ้างครับ เช่นการ์ดจอ(รุ่น?) หรือโปรแกรมเสริม?
เครื่องผมเป็นเครื่องใช้งานธรรมดาทั่วไป เซเรลอน แรม 1G ที่เหลือ on board ครับ