ผมมี risc system 6000 model 340 อยู่1ตัวอ่ะ
มันไม่มีที่ต่อจอน่ะคับ(หาพอร์ตไม่เจอไม่รู้พอร์ตอาไร)
ใครถนัดเรื่องserverช่วยหน่อยน่ะคับ และก้อถ้ามี
data sheet ให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงคับ