save ไฟล์ ทับไฟล์เดิมไ่ม่ได้ ต้อง save as แทน มันเกิดจากสาเหตุใดครับ ใช่ที่ HD มั้ย
อีกอาการที่เป็นบ่อยๆ คือ HD (SLAVE) มันชอบหาย รวมทั้งจะเรียกใช้ไฟล์ใน HD นี้ ช้ามาก
คือมันจะเสียใช้มั้ยครับ เพิ่งซื้อมาไม่นานด้วย
และถ้าเสียจริงจะ copy ไฟล์ยังไงได้บ้างครับ (100Gb. กว่าๆแน่ะ และบางไฟล์ก็ copy ไม่ได้)
thanks