เนื้อเรื่อง

Down(0).exe จัดการไปหลายดอกแล้วเรียบร้อยตามด้วย ไฟล์ที่เป็นตัวเลขแล้วนามสกุลเช่น 1234.exe หลายไฟล์เลยชื่อต่างกันแต่เป็นตัวเลขนับร้อยไฟล์ หลังจากส่งมันลงหลุมก็ดันมีปัญหาอีกคือ เครื่องผมที่ทำงานหลังจาก Logon เข้า Domain ได้แว๊บเดียวกลับมาหน้า Logon อีกทุกครั้งไม่ว่าจะ Logon แบบไหน เข้า safe mode พอโหลดได้แป๊บเดียวก็รีบู๊ตเครื่องใหม่อีกเข้าไม่ได้มันเป็นไรที ขอคำชี้แนะด้วยครับ