คือว่างี้ครับ ผมทำไฟล์หนังเป็น D2D จากโปรแกรม TMPGEnc DVD Author 4 เรื่องในแผ่นเดียว แต่ทว่าไร้ท์ด้วย Nero แล้วผมเอาไปดูกับเครื่องเล่น DVD ไม่ได้ครับ ขอความกระจ่างหน่อยครับ ขอบคุณครับ