ผมลงวินโดส์ใหม่ขาดแต่ไดเวอร์ที่เกี่ยวกับเสียงรบกวนส่งให้หน่อยครับ.......ขอบคุณที่กรุณา