รุ่นนี้เลยครับArt ไป ไม่ชัด เอาอันนี้ดีกว่ารับมาจากน้องแถวนี้หละ
กะว่าซ่อมเอาไว้ฟังเล่น

เอาไปทิ้งไว้ที่ร้าน 2 เดือน พี่แก ไม่แตะให้เลย
เลยขยาดครับ
หาร้านที่พี่น้องแถวนี้แนะนำ ท่าจะดีกว่า

อาการคือ เปิดไม่ติด
เค้าว่า IC เสีย

หรือท่านใดมีข้อแนะนำ แอมป์นอกก็ได้นะ
ซัก 2.1 หรือ 5.1 เลยก็ได้

พอดีมี Satalite ของรุ่น 2100 เหลืออยู่อีก 2 ตัวทำไงให้มันได้ประโยชน์สูงสุด

แนะนำได้นะครับ

ขอบคุณครับ