ผมใช้galaxy 9800gtx ถ้าปรับพัดลมที่100% จะมีปัญหาตามมาไหมครับ แล้วควรตั้งความเรวพัดลมที่กี่เปอร์เซ็นดีครับ