คือว่าเครื่อง Emac G4 พอเปิดขึ้นมาหน้าจอมันเป็นสีฟ้าเลยอะคับ........ไม่มีอารายเลย
มีแต่ฟ้าอย่างเดียว.......