หลังจาก oc PD อุณหภูมิ full load อยู่ที่ 68 องศา
แต่มีบางครั้งมันกระโดดไปที่ 78 องศา
ไม่ทราบว่าปัญหามันเป็นที่อะไรคับ
อุปกรณ์
PD 940 (lapping)
ASUS P5LD2-SE