หาแล้วไม่เจออะครับจนปัญญาจริงๆวานผู้รู้ช่วยหน่อยนะครับ ของ XP ครับ