มีตัวไหนแจ่มๆ บ้างครับ ที่มีเตือนขึ้นมาเวลามีข่าวสารเข้ามาใหม่ แล้วสามารถตั้งอัพเดทได้ระยะเวลา
น้อยที่สุด 5 นาที