รบกวนแนะนำโปรแกรมที่ไว้แปลงไฟล์ pdf เป็น .doc .xls พวกที่เป็นไฟล์ office น่ะครับ
และก็โปรแกรมที่แปลงจาก พวกที่เป็นไฟล์ office มาเป็น pdf

ถ้าเป็นโปรแกรมเดียวเลยก็จะดีครับ

ไม่เอา adobe reader นะครับ ต้องการที่เป็น freware ครับ เพราะกำลังเลี่ยงๆ ลิขสิทธิ์อยู่ครับ