ภารกิจที่3 Operation Distant Sweep เล่นถึงตอนที่ให้ทำลายฐานข้าศึกและยึดรถบรรทุก ทำยังไงถึงจะผ่านครับ