คือกับไดเวอร์ซาวเสียงของเมนบอท ecs p4vmm2 478 รุ่นเก่าหน่อย ลงไปแล้วกลับไม่มีเสียง
เมนบอทรุ่นนี้มันใช้ไดเวอ รุ่นอะไรเวอร์ชั่นอะไรครับ