ATI EAH 3650 ASUS HDMI 256 m (core/mem725/1600) (หรือรุ่น HD 3650 series )

ไม่ช่ายรุ่น top นะครับ ผมจะขาย อยากรู้ว่าขายได้เท่าไหร่ครับ เพิ่ง ซ์อมา 2 อาทิตย์

ประกัน กล่อง ครบ (มีใครสนใจมั่งเอ่ย ซื้อมา 2500 ครับ )