aspire4920 T7100 FORMATT ลง xp ใหม่ แผ่นไดร์เวอร์หาย หาไดร์เวอร์จากค่ายเอเชอร์
ตัว AHCI _v7.5.0.1017_Vista_XP มาลงมันไม่ยอมรับ ขึ้นว่า คอมเครื่องนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นตำ่สำหรับการติดตั้ง software นี้ งงมาก ช่วยด้วยคับ