ผมต่อ PC Desktop เข้ากับ LCD ทาง Port HDMI แต่ไม่มีเสียงออกมาทาง LCD เลยงง ๆ นะครับ
ใครช่วยแนะนำได้ไหมครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ