http://www.*****************/2008/newspec.php?id=434
ตามลิงค์ข้างบนบอกว่าเป็น core duo
แต่ตามลิงค์ข้างล่างบอกว่าเป็น core 2duo
http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=134598

ตกลงยังงัยกันแน่ แล้ว dual core กับ core2duo ต่างกันยังงัยครับ