ผมต่อลำโพงกับ Super Pro 707 ครับ ลำโพง Edifier e3350

เวลาฟังเพลงไปบางครั้งมันมีเสียงรบกวนออกมาครับ เป็นเสียง noise ดังซี่ๆ ออกมาครับ โดยเฉพาะลำโพง Satด้านซ้ายได้ยินชัดมาก ข้างขวาฟังแล้วไม่มี

แต่เป็นเฉพาะบางครั้งครับ ต้องเปิดเพลงฟังไปก่อนช่วงนึง

จะว่าเป็น noise ของ mp3 ก็ทดลองกลับมาฟังเพลงเดิมช่วงเดิมที่ได้ยินเสียงอีกก็้ไม่ได้ยินเสียงที่ว่าแล้ว

มันจะเป็นเพราะอะไรได้บ้างครับ USB DAC ร้อนเกินไป หรือมีสัญญาณรบกวนอะไรเป็นไปได้หรือเปล่า
หรือหากจะเกิดจากลำโพง มันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างครับ