พอดีมีอยู่แล้ว1ตัวนะครับ แล้วถ้าผมจะเอา3870มาใส่กะ 3650 ได้ปะครับความแรงจะขนาดไหนนะครับอยากรู้