ขอไดเวอร์เวปแคมยี่ห้อ DTECH PC Camera

ไม่รู้หายไปไหนล้างเครื่องแล้วจะเอาลงหาไม่เจอ

ช่วยหน่อยเหอะ