ใครใช้ x48T-DQ6 แล้วบ้างครับมาตอบที ว่าเป็นยังไงบ้างมีข้อดีและเสียเยอะไหม