ผมใช้MB galaxy MCP73 ใช้ได้ปกติครับ แต่สงสัยว่าทำไมใน DEVICE MANAGERที่ช่องของ
IDE จืงเห็นเป็น STANDARD ไม่เห็นเป็น Nforce ทั้งนี้ได้ลง DRIVER ครบทุกอย่างแล้ว

CPU E2180
RAM APACER 1 G. 800
Sound AUDIGY2
ENERMAX PS

ผู้รู้ท่านใดทราบ กรุณาตอบด้วยจะขอบคุณอย่างสูง

kahong58@hotmail.com

RAYONG KRABBBB