คืออยากรุ้ว่าที่ตัวของแมนบอดตัวนี้มีปุ่มpowerกับresetป่าวคับ