แก้ปัญหาไฟล์ winrarเสีย ซ่อมด่อนด้วย RAR Recovery Toolbox
ลองใช้ได้ที่นี่ครับ
Download
http://www.skupload.com/rarre-cov.html

ตัวอย่างโปรแกรม
http://www.mexkaphoto.freehostia.com/rar.html