ไฟฮาร์ดดิสมานติดค้างตอนเปิดเครื่องแล้ว ก้อดับยาวเลย แล้วไฟคีย์บอร์ดม่ะติดใช้งานม่ะได้ด้วยคับ