ปัญหาจากเกมส์ Medal of honor : Allied assault

หลังจากที่ลงเกมส์พบปัญหานี้ขึ้นครับ..

GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem

ขอทราบทางแก้ไขครับ..

ขอบคุณครับ