พอดี้เมนบอร์ดเสียอ่ะครับ แล้วประกันยังไม่หมด แต่ไม่รู้จักร้านอ่ะครับ ไปไม่ถูกใครรู้จักร้านช่วยบอกทีครับ