ใครมี Savegames kane's wrath mission 7(ด็อกเตอร์ผู้หายสาปสูญ)
ขอ zip file หน่อย ระดับยากสุด ก็ดี

ของเราตอนเริ่มต้นเกมส์ ได้รถถังพ้นไฟมา 4 คัน แต่ใช้ไม่ได้ขยับบังคับทิศทางก็ไม่ได้
ไม่ทราบว่าใครเล่นถึงเกมส์แล้วเป็นอย่างนี่บ้าง...


เอาแต่ savegame (ด็อกเตอร์ผู้หายสาปสูญ) fileเดียวไม่ตัองเอาทั้งหมด
ตอนเริ่มต้นเกมส์เลย... zipมาก็ได้จะเอามาลองเล่นกับเครื่องที่บ้านดู

THANKSSSSS !!!!