อยากรู้วิธีแก้ไฟล์ที่ถูกตั้งให้ลบตัวเองเมื่อถึงกำหนดนะครับ