จะเอามาใช้งานเขียน auto cad ,master cam,solid work,ใช้เล่นเน็ต ฟังเพลง
เอาจอธรรมดา 17" และช่วยแนะนำร้านประกอบให้ด้วยครับ